Welcome to Department of @ NIT, Manipur

BTech Batch. 2019-23

Sl No.

Enrolment

Name

1

19101001

ANIL KUMAR YADAV

2

19101002

ANGOM AMARJIT SINGH

3

19101003

ARPIT PRIYADARSHI

4

19101004

BIDYANANDA LAISHRAM

5

19101005

DASARI YUVARAJ

6

19101006

JOICY LAMNEICHING HAOKIP

7

19101007

GOWRIPATNAM SHYAM KUMAR

8

19101008

KEISHAM YOIHENBI CHANU

9

19101009

PRAVIN KUMAR

10

19101010

Khwairakpam Khoimu Singh

11

19101011

PREM RANJAN KUMAR

12

19101012

LINTHOI DEVI TEKCHAM

13

19101013

PRIYAMVAD JHA

14

19101014

LINTHOINGANBI HAOBIJAM

15

19101015

RAPUR SASANK SAI

16

19101016

NG THINGREIPAM

17

19101017

SHAIK RASHEED

18

19101018

OBEROI KABRAMBAM

19

19101019

TARIKA

20

19101020

OLYMPIA DEVI GURUMAYUM

21

19101021

DINESH CHANAM

22

19101022

Sanabam Ishorchandra Singh

23

19101023

VELEPARAMPIL LIMIN

24

19101024

SIDDHARTH CHANAM

25

19101025

T.Amazon Jangjalal Haokip

26

19101026

THOUNGAMBA KSHETRIMAYUM

27

19101027

TONGSIN CHANGHMAN

28

19101028

Wungramyo Van Yuin Bou