Welcome to Department of @ NIT, Manipur

 

 

BTech Batch. 2018-22

Sl No.

Enrolment

Name

1

18101001

ANKIT PATEL

2

18101002

AILINDA YUMNAM

3

18101003

CH NEITINLHING MATE

4

18101004

DEEPAK KUMAR PRASAD

5

18101005

DINESH BHUPATHI

6

18101006

JENIN KHOMDRAM

7

18101007

NANDYALA DINESH

8

18101008

KHAIDEM KISON MEITEI

9

18101009

H PINKY RUTH CHANU

10

18101010

MOIRANGTHEM EDISON SINGH

11

18101011

ONAM NITIK

12

18101012

NG VAPULOU ZHO

13

18101013

ONKAR KUMAR GUPTA

14

18101014

PAOMOUNSANG KHONGSAI

15

18101015

PUSHPA KUMARI

16

18101017

RAHUL KUMAR

17

18101018

TAAPAASH CHANAMBAM

18

18101019

RAJEEV KUMAR

19

18101020

THANGJAM SATRAJIT SINGH

20

18101022

VEINEIVAH MISAO

21

18101023

VEER SARVOTTAM SINGH

22

18101024

WAHENGBAM NAOTHOI

23

18101025

VIKRAM KUMAR

24

18101026

YAMEIRAR VARAM

25

18101027

VISHAL GANGWAR

26

18101028

YANGLEM URMILA DEVI

27

18101029

YUMNAM YOIHENSANA

28

18101030

RAVI KUMAR

 

 

18101001 ANKIT PATEL
18101002 AILINDA YUMNAM
18101003 CH NEITINLHING MATE
18101004 DEEPAK KUMAR PRASAD
18101005 DINESH BHUPATHI
18101006 JENIN KHOMDRAM
18101007 NANDYALA DINESH
18101008 KHAIDEM KISON MEITEI
18101009 H PINKY RUTH CHANU
18101010 MOIRANGTHEM EDISON SINGH
18101011 ONAM NITIK
18101012 NG VAPULOU ZHO
18101013 ONKAR KUMAR GUPTA
18101014 PAOMOUNSANG KHONGSAI
18101015 PUSHPA KUMARI
18101017 RAHUL KUMAR
18101018 TAAPAASH CHANAMBAM
18101019 RAJEEV KUMAR
18101020 THANGJAM SATRAJIT SINGH
18101022 VEINEIVAH MISAO
18101023 VEER SARVOTTAM SINGH
18101024 WAHENGBAM NAOTHOI
18101025 VIKRAM KUMAR
18101026 YAMEIRAR VARAM
18101027 VISHAL GANGWAR
18101028 YANGLEM URMILA DEVI
18101029 YUMNAM YOIHENSANA
18101030 RAVI KUMAR